duminică, 28 septembrie 2014

Comunicat de Presă - Colecția ”Lumina Masonică”

duminică, 28 septembrie 2014
Acest volum de poeme este a doua lucrare apărută în cadrul colecției ”Lumina Masonică”. Autorul, Jacques Herman, 33 95, (Mare Maestru din Trecut al Marelui Orient al Elveției, Mare Maestru de Onoare al MLNR fondată 1880 și membru al Justei și Perfectei Loji ”Alexandru Vaida-Voevod” nr.13, Orientul Cluj-Napoca, MLNR fondată 1880) a transpus în acest mic volum suma procedeelor tradiției alchimice astfel încât cele 10 poeme hermetice formează parcursul integral spre a finaliza Marea Operă și a descoperii Piatra Filozofală.


Acest volum apare pentru prima data în limba franceză în 1989 iar reeditarea acestuia în cardul colecției de față vine cu o traducere realizată de Prea Ilustrul Frate Victor Agapiescu 33 96 (Mare Maestru de Onoare al MLNR fondată 1880), cel care a realizat și ilustrațiile profunde care însoțesc poemele hermetice ale autorului.

Așa cum alchimiștii secolelor de mult apuse codau în textele lor învățăturile prețioase astfel încât ele să poată fi descoperite doar de către adevărații căutători inițiați, la fel procedează și Jacques Herman în volumul de față. Piatra Cubică se deschide doar în fața marilor inițiați ai umanității și permite doar acestora să vadă roza, secretul pe care îl adăpostește; aceasta este ”Magnum Opus” în bătrâna Tradiției a Alchimiei.


 
◄Design by Pocket Distributed by Deluxe Templates