miercuri, 10 mai 2017

Consiliul Agenției Masonice a adoptat Rezoluția nr. 2 și revenirea la politica conservatoare de dinainte de 2016

miercuri, 10 mai 2017
În data de 9 mai 2017, Consiliul Agenției Masonice a fost convocat în sesiune extraordinară, în conformitate cu decizia adoptată pe 13 aprilie 2017. În virtutea ArtArt. 1 și 2 ale Actelor Constitutive, și având în vedere aspectele dezbătute în cadrul ultimei sesiuni informale, Președintele Consiliului a spus votului următoarele:
 • amendarea Constituției și restructurarea structurii interne a departamentelor (secretariatelor);
 • eliberarea de contract a sateliţilor oficiali ai Agenţiei (conferind acestora independenţă la nivelul politicii editoriale şi externe); excepție făcând Jurnal Masonic (care va rămâne sub coordonarea directă a SeCTI);
 • eliberarea din funcţie a unuia dintre consilierii Preşedintelui, cu două luni înainte de expirarea mandatului;
 • declasificarea contractului pentru fostul Consilierul însărcinat cu Afaceri Culturale;
 • restabilirea statutului pilonului central (jurisdicţie nominală) în plan extern și, implicit, repoziționarea Agenției Masonice;
 • revocarea planului de politică deschisă aferentă jurisdicţiei României; Agenția și-a rezervat dreptul de a reveni la politica anterioară anului 2014 și, implicit, neparticiparea la evenimente masonice pe teritoriul național (statut valid cu excepția dispozițiilor exprese ale Președintelui Consiliului);
 • revenirea la politica conservatoare (cu amendamente, conform ArtArt. Constituției în vigoare la data adoptării) a Agenţiei în plan editorial şi extern, politică practicată de Agenţie până la demisia fostului Secretar General în luna August 2015, care presupunea credinţa într-o forţă creatoare şi respectarea Principiilor Fundamentale (Landmark-urilor) ale Francmasoneriei Regulare;
 • sporirea atribuțiilor Consilierului Personal al Președintelui Consiliului, în conformitate cu decizia nr. 6 din cadrul sesiunii informale de lucru, precum şi conferirea gradului necesar de reprezentativitate pentru 32 de Juridicţii (pe lângă atribuțiile de consiliere politică și culturală, care vor rămâne în vigoare); de asemenea, însărcinarea acestuia cu responsabilitățile aferente menținerii relațiilor externe cu cele 32 de Mari Loji și cu Supremul Consiliu, precum și cu Shriners (din jurisdicția aferentă); mandatul va fi semnat pe o perioadă nedeterminată de timp.
Coordonatorul Secretariatului de Comunicare Tehnologie și Informații a fost însărcinat de Consiliu să execute cele votate până în data de 30 mai 2017.

Reluarea activității editoriale și în planul relațiilor internaționale va fi aplicată după executarea mandatului de către coordonatorul SeCTI. De asemenea, în urma executării acestui mandat, Agenția Masonică va emite o serie de comunicări menite a statuta poziția acesteia în plan național și internațional.

În conformitate cu deciziile adoptate de Consiliu, Agenția Masonică va înceta publicarea ordinii de zi și a anunțării deciziilor adoptate în cadrul sesiunilor ordinare și extraordinare. Afacerile interne ale Agenției Masonice vor fi comunicate strict membrilor Consiliului și Consilierilor însărcinați sau numiți de către Președinte.

În cei opt ani de activitate, Agenția Masonică a adoptat doar două Rezoluții. Rezoluția Nr. 1 a produs efecte în planul relațiilor internaționale, iar Rezoluția Nr. 2 (adoptată pe 9 mai 2017 și care va anula efectele Rezoluției Nr. 1) va avea efecte în planul politicilor editoriale, naționale și internaționale.

Președintele Consiliului va prezenta în următoarea perioadă o nouă strategie de afaceri externe, ținând cont de politicile aplice în perioada 2010-2015.


joi, 20 aprilie 2017

Coordonatorul SeCTI: (...) principiile emanate de Francmasoneria Regulară sunt cele de urmat (...) şi în activităţi asemenea celor practicate de Agenţie

joi, 20 aprilie 2017
Imperativitatea modificării politicii Agenţiei Masonice în plan editorial şi internaţional reprezintă nu doar o necesitate, ci o recunoaştere a unei strategii care a fost mai mult decât fructuoasă, a declarat coordonatorul Secretariatului de Comunicaţii Tehnologie şi Informaţii (SeCTI). Analiza profundă făcută a arătat că nu doar la nivel statistic au fost rezultatele scontate, ci în mod special la nivel internaţional. Or acest lucru ne face să credem cu tărie că principiile emanate de Francmasoneria Regulară sunt cele de urmat nu doar în ritualuri, ci şi în activităţi asemenea celor practicate de Agenţie.

Persoana (una dintre ele, dar cea mai importantă dintre acestea) pentru care Agenţia Masonică s-a văzut obligată să se retraga din una din cele mai importante jurisdicţii a fost dată afară din Masoneria Regulară pe motiv de corupţie, iar acest lucru ne întăreşte acum credinţa că lucrurile de îndreaptă. În acest sens ne reluăm toate legăturile pierdute în 32 de Jurisdicţii. Şi nu este singura decizie în plan extern. Se va repune pe tapet şi reluarea relaţiilor în alte 27 de Jurisdicţii care au reprezentat pilonul al doilea pentru Agenţie.


Între conservatorism şi liberalism

Problema nu se pune astfel! Noi considerăm că Masoneria este liberală în sine. Principiile sale o definesc astfel, iar termenii de conservatorism şi liberalism sunt doar o formă de a denomina regularitatea şi iregularitatea organizaţiilor masonice indiferent că sunt obedienţe sau rituri. Dacă până acum câţiva ani Masoneria iregulară era cu jumătate de pas în faţa celei regulare din punct de vedere al iniţiativelor sociale, culturale sau a folosirii noilor mijloace de comunicare, acest decalaj nu există astăzi decât invers. Masoneria regulară şi-a recăpătat statutul din acest punct de vedere.

Iar în acest sens, Agenţia nu este decât o platformă de informaţii şi comunicare. Nu au fost puţine cazurile prin care Francmasoni în diferite jurisdicţii au intrat în contact cu alţii prin intermediul Agenţiei sau Obedienţe şi-au emis ştirile spre difuzare direct prin intermediul Agenţiei. Aşadar, Agenţia Masonica nu va face altceva decât să revină la vechea politică care respecta toate aceste aspecte.


Trei secole de Masonerie Speculativă

Aşa cum spune şi Preşedintele Consiliului, sunt trei secole de Masonerie instituţionalizată. Anul acesta marchează doar începutul unei noi etape în existenţa instituţională a Ordinului. Suntem pe cale să asistăm la cea mai mare manifestare publică a Masoneriei din ultimele secole. Anul 2017 va reprezenta o pagină de istorie şi o lecţie pentru Francmasoni şi pentru societatea în care aceştia-şi desfăşoară activitatea.


Masoneria în societatea românească în 2017

Oglinda societăţii în sine... Nici mai mult şi nici mai puţin. De altfel, o Masonerie în creştere cantitativă şi calitativă, mă refer la cea regulară. Avem una din cele mai puternice obedienţe din Europa, chiar dacă pare ceva fantastic sau cu titlu de laudă. Nu! Pur şi simplu este dovada unei evoluţii pe care ţara noastră a trăit-o şi în perioada interbelică. Or acest lucru este un motiv de mândrie pentru fiecare membru al Ordinului. Din păcate în ultimii doi ani fenomenele din ţară nu au permis mediului profan să observe acţiunile Ordinului în plan filantropic şi cultural, însă avem încredere că aceste lucruri se vor schimba.


Principala calitate a Francmasonului din zilele noastre

Este greu de vorbit strict de o calitate anume, însă tind a crede că cel mai de preţ lucru pe care un membru a-l Ordinului poate să-l facă este să aducă în societate ceea ce a învăţat, iar în sens invers să îmbunătăţească ce vede şi trăieşte în societate pentru a aduce în Ordin în ideea de a se reîntoare în societate, aşa cum spuneam iniţial,


Consiliul Agenţiei Masonice va vota reîntoarcerea la politica conservatoare (în plan editorial şi extern) de dinainte de 2016

În data de 13 aprilie 2017, a avut loc o sesiune informală a Consiliului Agenţiei Masonice care a dezbătut propunerile Praesidens Consilium. Ca urmare a celor discutate, au fost decise urmatoarele:

 • stabilirea sesiunii extraordinare a Consiliului pentru luna mai 2017;
 • divizarea Agenţiei, în conformitate cu cele menţionate în protocolul elaborat în cadrul sesiunii informale de lucru a Consiliului;
 • eliberarea de contract a sateliţilor oficiali ai Agenţiei (conferind acestora independenţă la nivelul politicii editoriale şi externe);
 • eliberarea din funcţie a unuia dintre consilierii Preşedintelui, înainte de expirarea mandatului;
 • declasificarea contractului pentru unul din foştii membrii ai echipei (Consilier însărcinat cu Afaceri Culturale) în virtutea ocupării unei poziţii oficiale în cadrul Ordinului;
 • restabilirea statutului pilonului central (jurisdicţie nominală) în plan extern;
 • revocarea planului de politică deschisă aferentă jurisdicţiei României;
 • revenirea la politica conservatoare (cu amendamente) a Agenţiei în plan editorial şi extern, politică practicată de Agenţie până la demisia fostului Secretar General în luna August 2015, care presupunea credinţa într-o forţă creatoare şi respectarea Principiilor Fundamentale (Landmark-urilor) ale Francmasoneriei Regulare;
 • Consiliul, în urma sesiunii extraordinare, va decide reluarea activităţii editoriale;
 • Consiliul agreează faptul că în perioada 2010-2015, politica fostului Secretar General a oferit rezultatele scontate în plan editorial şi, în special, internaţional.

Ca urmare a acestor concluzii, Consiliul va vota în sesiunea extraordinară reîntoarcerea (cu amendamente) la politica internă şi externă anterioară anului 2016.

De asemenea, Consiliul va lua în calcul sporirea atribuţiilor Consilierului Personal al Preşedintelui, în conformitate cu decizia nr. 6 din cadrul sesiunii informale de lucru, precum şi conferirea gradului necesar de reprezentativitate (emiterea unui decret şi a scrisorii de acreditare aferente) pentru 32 de Juridicţii.


 
◄Design by Pocket Distributed by Deluxe Templates