vineri, 27 martie 2015

Marele Orient al României a găzduit la Timișoara reuniunea Asociaţiei Adogmatice a Obedienţelor Liberale din Europa Centrala şi de Est

vineri, 27 martie 2015
În perioada 21-22 martie 2015, la Timișoara, a avut loc reuniunea Asociaţiei Adogmatice a Obedienţelor Liberale din Europa Centrala şi de Est (AACEE), eveniment găzduit de Marele Orient al României. Subiectul central al discuției a fost libertatea presei, subiect ce va ajunge și în atenția publicului ca urmare a organizării unor conferințe cu tema Libertatea de Informare și Presa.

AACEE a luat naștere în anul 2008, fiind un ONG de caracter european care reunește Obediențele Masonice din Europa Centrală și de Est. De asemenea, există și o serie de Mari Loji/Oriente care au statut de observator: Marea Lojă Feminină a Franţei, Marea Loja Feminină a Portugaliei, Marele Orient din Slovenia, Marea Loja Delfi din Grecia, Marele Orient al Austriei, Marea Loja Simbolică din Spania şi Marea Loja Naţională din Croaţia, Marele Orient al Franţei şi Marele Orient al Belgiei.

duminică, 15 martie 2015

A 15-a Adunare Generală a Uniunii Masonice a Mediteranei

duminică, 15 martie 2015
În acest sfârșit de săptămână au avut loc două evenimente masonice la Atena. Este vorba de a 15-a Adunare Generală a Uniunii Masonice a Mediteranei și al 6-lea Colocviu al Tinerilor Francmasoni din Meditenara. La evenimente au participat oeganizații masonice din Italia (Marea Lojă a Italiei), Grecia (Ordinul Masonic Internațional DELPHI), România (MLFR și MLNUR), Franța, Bulgaria etc.


Organizația reunește Marile Loji din statele riverane Mediteranei ori care împărtășesc valorile culturale mediteraneene. Astfel, cele două organizații din România au participat în calitate de observatori (MLNUR pentru prima oară). În cadrul colocviului (Noua Ordine Mondială văzută prin ochii tinerilor Francmasoni din Mediterana) tinerii au dezbătut problema acestui concept și și-au exprimat viziunile cu privire la cum trebuie văzut și aplicat la nivel regional și mondial din perspectivă masonică.


luni, 23 februarie 2015

Concluziile sesiunii ordinare a Consiliul Agenției de Presă Masonică din 21 februarie 2015

luni, 23 februarie 2015
În data de 21 februarie 2015 a avut loc sesiunea ordinară a Consiliului APMR, prezidată de F. & Sec. Gen. Ca urmare a dezbaterilor realizate în cadrul lucrărilor, Consiliul a decis să adopte o nouă strategie pentru anul în curs și să schimbe politica editorială a Agenției.

Ca urmare a evoluției Ordinului în jurisdicția România și în jurisdicțiile prietene din spațiul euro-american, Agenția a luat act de:

 • Dinamismul european în planul jurisprudenței masonice și de precedentele care au pus bazele unei noi perspective asupra dezvoltării Ordinului în Europa, așa cum este cazul Franței;
 • Creșterea exacerbată a numărului de Obediențe Masonice pe întreg cuprinsul Europei (occidentale, cu precădere), Statelor Unite ale Americii și nu numai;
 • Deschiderea unor Mari Loji/Oriente către dialog inter-obedențial în plan public și nu numai, în ciuda apartenenței lor la curente ideologice diferite;
 • Evoluția Marii Loji a Ucrainei în ciuda vicisitudinilor prin care trece țara;
 • Cazuistica Declarațiilor de la Basel, Berlin și Bruxelles și deznodământul acestora;
 • (...)
În ceea ce privește evoluția Ordinului în România, Agenția a luat act de:
 • Creșterea exacerbată a numărului de Organizații Masonice (de caracter Simbolic și Filozofic - Masculin, Mixt și Feminin), numărul total al acestora depășind cu ușurință 40;
 • Prezența în Jurisdicția Masonică română a 6 Organizații Masonice (de caracter Simbolic - Masculin, Mixt și Feminin) străine;
 • Accentuarea conflictelor interne în cazul anumitor Obediențe;
 • Campania publică și dezonorantă la adresa Ordinului;
 • Lipsa de reacție a liderilor Ordinului cu privire la pătarea imaginii Ordinului;
 • Lipsa factorului de coeziune;
 • (...)
Prin urmare, în conformitate cu Art. 1 și Art. 2 ale Cartei Agenției, Consiliul, sub prezidiul F. & Sec. Gen., adoptă următoarele decizii:
 • Schimbarea politicii editoriale a Agenției (conform prevederilor actelor adiționale amendate pe 21 februarie 2015);
 • Modificarea politicii Agenției în plan național (conform actualizării făcute ***********);
 • Reluarea activităților profane ale Agenției în plan internațional, începând cu luna martie 2015;
 • Amendarea Decretelor (Nr. * - **) din anii 2012, 2013 și 2014;
 • Abordarea nonconformistă de interacțiune cu mediul profan;
 • Ralierea la politica ***** **** ***** * *******;
 • (Consiliul) propune abrogarea listei cu "persona non grata";
 • (...)
F. & Sec. Gen. consideră necesară o abordare instituționalizată a Masoneriei ca Ordin din partea mediului profan (indiferent de sorgintea acestuia) și o coeziune mai mare la nivelul liderilor Ordinului în probleme de interes național. De asemenea, consideră necesară o transparență mai mare a Obediențelor Simbolice față de societate.


vineri, 20 februarie 2015

"Schimbare de macaz" în politica Agenției de Presă Masonică

vineri, 20 februarie 2015
În data de 21 februarie 2015 va avea loc sesiunea ordinară a Consiliului. Cu această ocazie va fi comunicată strategia pentru anul profan în curs, precum și recomandările necesare ajustării politicii editoriale a Agenției.

În conformitate cu cele menționate de coordonatorul SeCTI, F. & Secretarul General al Agenției consideră "necesară o schimbare de macaz (în raport cu realitatea perioadei 2015-2016-2017) în ceea ce privește politica Agenției în plan național".

Coordonatorul SeCTI a afirmat și faptul că vor fi reevaluate o serie de decizii ale Agenției din perioada 2012-2014, urmând ca acestea să fie racordate la noua politică a Agenției și la evoluția Ordinului în plan euro-american.

miercuri, 11 februarie 2015

Daniela NAE a fost aleasă Mare Maestră a Marii Loji Feminine a României

miercuri, 11 februarie 2015
Daniela NAE, Mare Maestră MLFR
Conform unui comunicat de presă emis de Marele Secretariat General al Marii Loji Feminine a României în data de 8 februarie 2015, Daniela NAE a fost aleasă și instalată în funcția de Mare Maestră:

În conformitate cu prevederile statutare ale Marii Loji Feminine a României și cutumele Masoneriei Universale, în data de 25 ianuarie 2015 a avut loc Conventul anual al MLFR 1922, eveniment desfășurat în Salonul Mare al Palatului Bragadiru din București.

În urma alegerilor care au avut loc, Sora Daniela NAE a fost aleasă Mare Maestră a Marii Loji Feminine a României. Prea Respectabila Mare Maestră a fost instalată în Scaunul lui Solomon pe 25 ianuarie 2015 pentru un mandat de doi ani.

La Ceremonia de Instalare a Marii Maestre au participat: Însărcinatul cu Afaceri Externe al Marelui Orient al Franței (Respectabilul Frate Henri SYLVESTRE), Însărcinatul cu Afaceri Externe al Marelui Orient al Elveției și Vicepreședinte CLIPSAS (Respectabilul Frate Marc-Henri CHAROTON), Marele Maestru al GLISRU și Vicepreședinte CLIPSAS pentru Europa (Prea Respectabilul Frate Stephane BAÑULS), Marele Maestru de Ceremonii și Mare Cancelar Adjunct al Marii Loji Mixte din Grecia – DELPHI (Respectabilul Frate Thanassis PYRGAROUSSIS), Marele Cancelar al Marii Loji CAMEA (Respectabilul Frate Candito MANGIANELLO), delegația Ordinului Masonic Mixt Internațional DELPHI din România, Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu CAMEA (Prea Puternicul Frate Roberto LUONGO), Suveranul Mare Comandor al Supremului Consiliu Feminin al României (Prea Puternica Soră Anca NICOLESCU) etc.

Prea Respectabila Mare Maestră a fost inițiată în 2007 în Respectabila Lojă Steaua României sub ciocanul Venerabilei Maestre de la acea vreme, Prea Respectabila Mare Maestră Anca NICOLESCU. A fost Mare Secretar al MLFR timp de trei mandate și, ulterior, Mare Maestră Adjunctă. Este membră a Ritului Scoțian Antic și Acceptat, fiind Suveran Mare Inspector General.

 
◄Design by Pocket Distributed by Deluxe Templates