miercuri, 24 martie 2010

Comunicat Masonic

miercuri, 24 martie 2010
De la fondarea sa şi până în prezent, având la bază Principiile Francmasoneriei Universale, aşa cum au fost acestea concepute, nefiind traduse ori interpretate de vreo altă persoană decât autorul său, Agenţia de Presă Masonică din România a reunit de-a lungul timpului şi reuneşte în prezent Oameni Liberi şi de Bune Moravuri, oameni ce se pot afilia fără constrângeri şi sunt acceptaţi de APMR ca fiind apţi de a-şi oferi serviciile în cele mai nobile scopuri.


Din România şi până în cele mai îndepărtate colţuri al planetei, Fraţi din diverse Obedienţe Masonice ori Corpuri ale Masoneriei Filosofice, Instituţii, Organizaţii, Organisme, Institute, Structuri Masonice, şi-au adus contribuţia cu responsabilitate şi devotament faţă de Sublimul nostru Ordin, Ordinul Masonic.


Prin bunăvoinţa Fraţilor din Valea România, din diferite Oriente şi Loji Masonice din toate Marile Loji au contribuit formal şi informal, vizibil şi invizibil la dezvoltarea Agenţiei de Presă Masonică din România. Aceştia au avut şi au posibilitatea de a se exprima liber, fiind constrânşi, în cadrul APMR, doar de Landmark-uri şi de a lor Conştiinţă.


Agenţia de Presă Masonică din România, în baza Cartei APMR, a Constituţiei APMR şi a Regulamentului Intern al APMR, nu se supune vreo altei supreme autorităţi decât aceleia a Libertăţii de Deplină Conştiinţă şi nu recunoaşte altă legislaţie masonică alta decât cea a Principiilor Francmasoneriei Universale enunţate în primul paragraf. APMR nu se supune decât Ordinului Francmasonic şi nu vreunei Puteri a Masoneriei Simbolice ori Filosofice Naţionale ori Internaţionale, menţinând relaţii de amiciţie, colaborare şi corespondenţă cu Loji, Obedienţe Masonice, Supreme Consilii şi Confederaţii Masonice, Instituţii, Organizaţii, Organisme, Institute, Structuri Masonice. Agenţia de Presă Masonică din România se defineşte ca fiind o structură masonică informativă, singura de acest fel din lume, până la ora actuală.


Ivan Stănescu
Secretar I
(Afaceri Externe - Secretariat General)
Agenţia de Presă Masonică din România


 
◄Design by Pocket Distributed by Deluxe Templates