miercuri, 4 septembrie 2013

Dezbatem România | Proiect finanţat de Ministerul Sportului şi Tineretului

miercuri, 4 septembrie 2013
Conform site-ului oficial, Dezbatem România urmăreşte creşterea implicării tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani în activităţi educaţionale de tip non-formal, bazate pe tehnica educaţională a debate-ului care vor crea o punte între mediul educaţional formal şi cel nonformal, cu scopul dezvoltării în rândul tinerilor de competenţe specifice menite să sprijine pe termen lung orientarea, integrarea şi succesul  lor pe piaţa muncii.


 
◄Design by Pocket Distributed by Deluxe Templates