duminică, 21 august 2016

Sesiunea ordinară a Consiliului Agenţiei Masonice | 1/2016/6016

duminică, 21 august 2016
Astăzi, 21 august 2016, a avut loc prima sesiune ordinară a noului Consiliu al Agenţiei Masonice sub conducerea primului Preşedinte. În conformitate cu ordinea de zi, coordonatorul Secretariatului de Comunicaţii Tehnologie şi Informaţii (SeCTI) a prezentat Preşedintelui Decretul 2/2016/6016 (amendandarea Actelor Constittive) spre semnare şi emitere. De asemenea, a fost prezentată şi aprobată propunerea de însărcinare a doamnei Consilier cu afacerile culturale (Decret 3/2016/6016).

În aceeaşi ordine de idei a fost dezbătută strategia pentru perioada septembrie-decembrie 2016 şi reactivarea unor membri ai Corpului Consultativ dat fiind faptul că Statutul Corpului Consultativ a suferit modificări şi este imeprios necesar să fie emise noi decrete de numire. A fost prezentată şi aprobată şi noua structură a Agenţiei Masonice.


În cadrul alocuţiunii sale, coordonatorul SeCTI a propus restabilirea relaţiilor bilateriale cu jurisdicţiile masonice din Statele nite Mexicane şi conferirea de sprijin logistic şi de imagine principalului colaborator al Agenţiei în spaţiul ibero-american, Diario Masonico. 

Consiliul Agenţiei Masonice a vota modificarea siglei, aprobând-o pe cea propusă de Preşedinte (Consilium), această putând fi folosită în toate limbile de circulaţie internaţională.

Consiliul a luat în discuţie şi noi numiri în Corpul Consultativ, fiind propuse câteva persoane, Masonic şi profani. Consiliul nu a aizat încă numirea acestora, însă a fost de acord cu propunerile făcute. De asemenea, a fost emis Decretul 4/2016/6016 care prevede ocuparea funcţiei de ecretar General ex officio de către Preşedintele Consiliului până la nominalizarea une persoane care să ocupe această funcţie.

Sesiunea ordinară a Consiliului a luat sfârşit cu alocuţiunea Preşedintelui:

"Dragi colegi, vă mulţumesc pentru efortul tehnic depus în ultimele două săptămâni pentru a readuce Agenţia la un nivel optim de activitate. Sunt sigur că această nouă etapă a Agenţiei Masonice, după 7 ani de existenţă în vechiul format, va aduce o îmbunătăţire a imaginii sale şi va fluidiza şi îmbogăţi relaţiile internaţionale şi portofoliul său.

Am încredere în sprijinul dumneavoastră şi cred cu tărie că îmbogăţirea Corpului Consultativ şi activitatea membrilor acestuia ne vor ajuta să ne dversificăm activitatea şi în spaţiul social şi cultural.

Începând de mâine, timp de trei săptămâni, mă angajez să port discuţii cu persoanele nominalizate în vederea numirii lor şi a emiterii decretelor aferente şi a scrisorilor de acreditare.

Acestea fiind spuse, declar această sesiune ordinară a Consiliului închisă".


 
◄Design by Pocket Distributed by Deluxe Templates