vineri, 23 aprilie 2010

APMR denunţă caracterul autoritarist al acţiunilor în cadrul masonic

vineri, 23 aprilie 2010
Agenţia de Presă Masonică din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de gradul de democraţie existent în CLIPSAS (organizaţie masonică internaţională). Carenţele sistemului administrativ şi decizional intern, precum şi imixtiunea în afacerile interne ale unei jurisdicţii masonice din partea unor terţi, indiferent de funcţia în cadrul organizaţiei, a gradelor masonice sau a demnităţilor ocupate în Masoneria Simbolica şi/sau Filosofică, lucruri ce nu corespund cu principiile structurii noastre, fac Agenţia de Presă Masonică din România să pună sub semnul întrebării o atitudine cvasi-autoritară a Preşedintelui în exerciţiu.


Ca urmarea a unei neînţeleri ajunse în pragul unui conflict deschis, Agenţia de Presă Masonică din România a suspendat, la ordinul Fondatorului său, paginile virtuale destinate promovării CLIPSAS, de asemenea au fost retrase banner-ele din întreaga reţea, iar colaboratorii noştri internaţional au acţionat în acelaşi sens.


Prin acest comunicat, de caracter naţional, Agenţia de Presă Masonică din România, a cărei imagine a fost afectată pe plan extern, critică şi protestează public în faţa acestui act lipsit de democraţie şi de caracter masonic. Aşa cum a exprimat şi în comunicatul emis în data de 24 martie 6010/2010, (...) Agenţia de Presă Masonică din România, în baza Cartei APMR, a Constituţiei APMR şi a Regulamentului Intern al APMR, nu se supune vreo altei supreme autorităţi decât aceleia a Libertăţii de Deplină Conştiinţă şi nu recunoaşte altă legislaţie masonică alta decât cea a Principiilor Francmasoneriei Universale enunţate în primul paragraf. APMR nu se supune decât Ordinului Francmasonic şi nu vreunei Puteri a Masoneriei Simbolice ori Filosofice Naţionale ori Internaţionale, menţinând relaţii de amiciţie, colaborare şi corespondenţă cu Loji, Obedienţe Masonice, Supreme Consilii şi Confederaţii Masonice, Instituţii, Organizaţii, Organisme, Institute, Structuri Masonice.


Prin urmare, Agenţia de Presă Masonică din România, în baza nerespectării concordatului de către Marile Loji organizatoare ale celei de-a 49-a Adunări Generale a CLIPSAS şi a pretenţiilor exacerbate ale Preşedintelui CLIPSAS impune embargo pe orice ştire relaţionată cu organizaţia, până la o eventuală repoziţionare a Preşedintelui CLIPSAS, prin exprimarea scuzelor sale public. APMR cere acelaşi lucru şi colaboratorilor săi internaţionali.


În data de 30 aprilie, Agenţia de Presă Masonică din România va emite un comunicat de caracter internaţional, pe această temă, comunicat ce va fi adus la cunoştinţa opiniei masonice internaţionale.

 
◄Design by Pocket Distributed by Deluxe Templates