miercuri, 19 septembrie 2012

Patriarhul Miron Cristea, un iluminat al epocii sale

miercuri, 19 septembrie 2012

Miron Cristea (născut Elie Cristea pe 20 iulie 1868 la Topliţa) a fost un publicist, filolog, politician, senator, regent (20 iulie 1927 - 8 iunie 1930) şi teolog, primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1925 - 1939), Prim-ministru al României şi membru de onoare al Academiei Române.

La 4 februarie 1925. Miron Cristea a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind învestit şi înscăunat la 1 noiembrie 1925, devenind astfel primul Patriarh al ţării noastre. Un cunoscut militant pentru unificarea teritorială a României, Patriarhul Miron Cristea a fost numit senator, regent (20 iulie 1927 - 8 iunie 1930) şi Prim-ministru al României (10 februarie 1938 - 6 martie 1939).


Patriarhul a decedat în exerciţiul funcţie pe când se afla în Orientul Cannes. După plecarea sa la Orientul Etern, acesta a fost adus în România pentru a fi înhumat conform canoanelor bisericeşti şi rangului pe care-l avea în cadrul Bisericii Ortodoxe Române şi în cadrul statului naţional.


 
◄Design by Pocket Distributed by Deluxe Templates